Može li SDP zaštiti građane Zagreba?

Sumrak gradnje u Središću-bojkot Kauflanda-kriminal u zamjeni zemljišta.
Dosta kriminalnih prenamjena i zamjena zemljišta. Bojkot Kauflanda i protivljenje gradnji megazgrade koja će unakaziti vizualni identitet Muzeja suvremene umjetnosti. Umjesto da se ostavi zelenilo pored muzeja, prave mega zgradu odma pored MSU! Unakazit ce naš lijepi kvart Bundek-Središće, a time i istocni Novi Zagreb poznat po širokim avenijama, parkovima i trgovima u svakom kvartu!
Dosta je toga! Bernardića boli “patka” za građane Zagreba osobito Središća?

Može li netko iz SDP-a stati na kraj samovolji i tiraniji Milana Bandića?

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 56. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba, 7. ožujka 2012., donosi

 

ZAKLJUČAK

o uređenju imovinsko-pravnih odnosa

 

  1. Utvrđuje se da su Grad Zagreb i Oporovec gradnja d.o.o. iz Zagreba, Stonska 1 b (prije Maksimirska 116), na temelju Zaključka o sklapanju predugovora o zamjeni nekretnina (nagodbi), KLASA: 944-01/07-01/135, URBROJ: 251-03-02/1-07/2, od 12. rujna 2007. (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/07) i Zaključka o nagodbi KLASA: 944-01/2009-01/790, URBROJ: 251-03-01-09-2 od 2. prosinca 2009. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09), sklopili Nagodbu reg. broj 20/08-I od 31.1.2008. te 1. dodatak Nagodbi reg. broj 20/08-I od 15.12.2009. kojim su uredili imovinsko-pravne odnose u svezi sa zamjenom nekretnina, a u svrhu stjecanja zemljišta potrebnog Gradu Zagrebu za izgradnje centra za autizam, nove osnovne škole i dječjeg vrtića s pripadajućom komunalnom infrastrukturom u naselju Oporovec (jug).

 

  1. Nagodbom i 1. dodatkom Nagodbi iz točke 1. ovoga zaključka ugovorne strane su stekle u vlasništvo sljedeće zemljište:
Vidi još:  Pogledajte snimku, ženu zahvatile i srušile stepenice u Importanneu

2.1. Grad Zagreb zemljište koje se nalazi u V. zoni za utvrđivanje početne cijene građevinskog zemljišta sukladno Zaključku o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/98, 11/98, 17/98 i 12/99), označeno kao:

– z.k.č.br. 2841/3 k.o. Granešina, površine 6432 m2;

– z.k.č.br. 2841/4 k.o. Granešina, površine 1560 m2;

– z.k.č.br. 2841/5 k.o. Granešina, površine 1557 m2;

– z.k.č.br. 2841/6 k.o. Granešina, površine 1561 m2;

– z.k.č.br. 2837/2 k.o. Granešina, površine 4480 m2;

– 7641/9437 dijela z.k.č.br. 2838/1 k.o. Granešina, ukupne površine 9437 m2;

– 1327/1770 dijela z.k.č.br. 2838/2 k.o. Granešina, ukupne površine 1770 m2;

– 5637/5799 dijela z.k.č.br. 2838/3 k.o. Granešina, ukupne površine 5799 m2;

2.2. Oporovec gradnja d.o.o. zemljište koje se nalazi:

  1. a) u V. zoni za utvrđivanje početne cijene građevinskog zemljišta označeno kao:

– 2200/3251 dijela z.k.č.br. 2952/9 k.o. Granešina, ukupne površine 3251 m2 (za katastar 2200/3251 dijela k.č.br. 2392/2 k.o. Dubrava, ukupne površine 3251 m2);

– 4400/10354 dijela z.k.č.br. 2951/1 k.o. Granešina, ukupne površine 10354 m2 (za katastar 4400/10354 dijela k.č.br. 2398/2 k.o. Dubrava, ukupne površine 10354 m2);

  1. b) u III. zoni za utvrđivanje početne cijene građevinskog zemljišta, u novom naselju Središće – zapad, označeno kao:

– z.k.č.br. 381 k.o. Zaprudski Otok, površine 748 m2;

– 270/1587 dijela z.k.č.br. 399/2 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 1587 m2;

– 4163/7140 dijela z.k.č.br. 413 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 7140 m2;

– 2020/2834 dijela z.k.č.br. 415 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 2834 m2;

– 2422/3039 dijela z.k.č.br. 416 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 4604 m2;

– 1200/1678 dijela z.k.č.br. 2288/2 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 1678 m2, odnosno 10823/19694 dijela od ukupno 11325/19694 suvlasničkog dijela Grada Zagreba u novoformiranoj z.k.č.br. 426/1 k.o. Zaprudski Otok, ukupne površine 19694 m2, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, broj: 358/09, KLASA: UP/I-350-05/08-01/797 i parcelacijskom elaboratu RN 338/09 k.o. Zaprudski Otok.

Vidi još:  Kolarić komentirala napuštanje SDP-a i politike, otkrila i krivce za to

 

  1. Sukladno pravomoćnim lokacijskim dozvolama Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izrađeni su parcelacijski elaborati kojima se definiraju točne površine zemljišta označeno kao z.k.č.br. 2952/9 k.o. Granešina i z.k.č.br. 2951/1 k.o. Granešina, i to:

– parcelacijskim elaboratima RN 3522/2010 i RN 3524/2010, oba k.o. Dubrava formirana je nova z.k.č.br. 2952/9 k.o. Granešina površine od 2264 m2;

– parcelacijskim elaboratom RN 3856/2012 k.o. Dubrava od 4309/5854 dijela z.k.č. 2951/1 k.o. Granešina, ukupne površine 5854 m2 i z.k.č. 2951/18 k.o Granešina, površine 181 m2, formirana je nova z.k.č.br. 2951/18 površine 4480 m2.

 

  1. Sukladno parcelacijskim elaboratima iz točke 3. ovoga zaključka, Grad Zagreb daje u vlasništvo Oporovec gradnji d.o.o. zemljište označeno kao z.k.č.br. 2952/9 k.o. Granešina površine od 2264 m2 i 4309/4490 dijela z.k.č.br. 2951/18 k.o. Granešina, ukupne površine 4490 m2.

 

  1. 5. Oporovec gradnja d.o.o. otpušta Gradu Zagrebu 27 m2 zemljišta koje je Grad Zagreb dužan prema Nagodbi i 1. dodatku nagodbi iz točke 1. ovoga zaključka.

 

  1. Grad Zagreb i Oporovec gradnja d.o.o. razriješit će imovinsko-pravne odnose u svezi sa zemljištima koja su predmet Nagodbe i 1. dodataka Nagodbi iz točke 1. ovoga zaključka sklapanjem 2. dodatka Nagodbi reg. broj 20/08-I od 31.1.2008. na način određen točkama 4. i 5. ovoga zaključka.

 

  1. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 944-01/12-01/209

URBROJ: 251-03-02-12-2

Zagreb, 7. ožujka 2012.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

 

Izvor :

Facebook

Komentari

comments