OVRŠNI USTANAK! Hoće li 320.000 blokiranih građana doći glave vladajućoj POLITIČKOJ KASTI?

Ovršni zakon prvi put je donesen izglasavanjem u Hrvatskom saboru još 2012. godine, nakon čega su slijedile njegove četiri izmjene i dopune i može se slobodno reći da ni jedan zakon do sada nije više naštetio hrvatskim građanima, osim možda Zakona o pretvorbi koji je uništio poduzeća i hrvatsku industrijsku bazu.
Za razliku od Zakona o pretvorbi i privatizaciji, Ovršni zakon izazvao je najveće genocidne i democidne efekte kod hrvatskih građana koji se mogu zamisliti.

Ovršni zakon omogućio je multipliciranje dugova, dugogodišnje blokade dužnika, bogaćenje odvjetnika i javnih bilježnika i izvanredne prihode FINE, a sve na račun osiromašenih i financijski iscrpljenih građana. Mnogi stručnjaci na početku usvajanja Ovršnog zakona upozoravali su na njegove štetne učinke i posljedice, ali su se vladajući oglušili na te apele, isto kao i što se danas oglušuju na inicijative da se ovakav zakon promijeni. Vladajućoj strukturi u Saboru taj problem nije među prioritetima…

Prva konkretna akcija protiv Ovršnog zakona pokrenuta je prije godinu dana na zagrebačkom Zrinjevcu i tada je formirana inicijativa Ovršni ustanak. Inicijativa je započela s radom 3. ožujka 2017. u organizaciji Danijela Galovića. I ove godine na isti datum, u subotu u 17 sati na Zrinjevcu, kod Oktogona, tim povodom bit će organiziran veliki prosvjed inicijative Ovršni ustanak, gdje će se prisutni informirati o dosadašnjim akcijama, a najavit će se i buduće aktivnosti.
Ovršni ustanak je inicijativa za okupljanje svih onih koji su za rušenje sadašnjeg i za donošenje novog, pravednijeg Ovršnog zakona, kao i za pronalaženje rješenja za izla-
zak građana iz dužničkog ropstva.

Posljedice dosadašnjih ovršnih zakona

U inicijativi Ovršni ustanak naglašavaju kako trenutno u Hrvatskoj ima više od 320.000 blokiranih, a taj broj se svaki dan povećava.
Ukupni dug svih blokiranih je 43 milijarde kuna, od čega je samo 8 milijardi glavnica, 21 milijarda su zatezne kamate, a ostalo su troškovi FINE, javnih bilježnika, redovne kamate i ostali troškovi.

Od ukupnog broja 320.000 blokiranih, za njih 90 posto može se reći da se nalaze u dužničkom ropstvu jer duže od godinu dana nisu u stanju servisirati svoj dug, a to je
oko 280.000 građana. Ukoliko toj brojci od 280.000 građana dodamo i članove njihovih obitelji, dolazimo do 800.000 građana koje trpe posljedice blokada i ovrha. Ako
se u konačnici zbroje blokirani u dužničkom ropstvu sa članovima njihovih obitelji i ostali blokirani građani, dolazimo do vrtoglave brojke od milijun ovršenih ili blokiranih građana!

Dugovi oko 90 posto blokiranih su, prema postojećem modelu, praktički neotplativi i svakodnevno, kamatnim računom, rastu geometrijskom progresijom. Samo u jednom jedinom danu dug blokiranih naraste za 2,2 milijuna kuna!

Prema svemu navedenom, izgleda da je točna definicija prema kojoj ovrha započinje zaprimanjem dokumentacije u FINI, a završava – smrću ovršenika!

Fronta protiv dužničkog ropstva

Zbog svega navedenog, inicijativa Ovršni ustanak okupila je stručni tim koji će inicirati izmjenu štetnog zakona, a paralelno se radi i „na terenu“. Članovi stručne radne
grupe inicijative Ovršni ustanak za izradu prijedloga novog Ovršnog zakona i prijedloga za izlazak građana iz dužničkog ropstva su pravnici: Zahir Kurbašić, koordinator Ovršnog ustanka, Sulejman Tabaković, Nenad Vlahović, Ivica Marković, Iris Ukić-Kotarac, te Domagoj Žubanović.
Na čelu inicijative Ovršnog ustanka nalazi se Danijel Galović iz Zagreba, a u užem vod-
stvu nalaze se još i Ivan Valek, Nada Tušak, Milan Perkovac, Maja Marija Jelinčić, Zahir Kurbašić, Mili Lozančić, Mirjana Spajić, Mihaela Rovare, Ina Tomljanović Dujić, Jadran Kuvač, Žana Beber, Branislava Peurača, Dinko Kevac i Željka Maršanić. Podršku radu inicijative, aktivno sudjelovanje i suradnju u njezinom radu, do danas su dobiveni od stranaka – Slobodna Hrvatska, Demokratska stranka žena, NL Stipe Petrina, Promijenimo Hrvatsku, Snaga, Orah, NL Dišpet – Split, Udruga Ovršeni na čelu s Nenadom Koljajom, Antikorupcijski front, inicijativa Građani za Mislava Kolakušića i drugi.

Podržavaju ih i aktivist iz Splita – Robert Pilipović, saborski zastupnik, Marin Škibola, Damir Kajin i brojne druge udruge, inicijative i pojedinci iz političkog i društvenog života Hrvatske.

Članovi inicijative Ovršni ustanak poručuju da će, koristeći sva sredstva, dovesti Ovršni
zakon na dnevni red Sabora, a za ministra pravosuđa, Dražena Bošnjakovića, traže smjenu! Naglašavaju da su blokade računa glavni okidač iseljavanja. One paraliziraju i građane i poslovne subjekte i zato moraju biti uklonjene! Vladajuća koalicija očito podcjenjuje potencijal milijun žrtava Ovršnog zakona, koji bi mogli promijeniti političku sliku Hrvatske…

Ovršni ustanak

Ovršni ustanak je inicijativa za okupljanje svih onih koji su za rušenje sadašnjeg i za donošenje novog, pravednijeg Ovršnog zakona, kao i za pronalaženje rješenja za izlazak građana iz dužničkog ropstva

Srušiti zakon!

Cilj inicijative Ovršni ustanak je rušenje postojećeg Ovršnog zakona, deblokada blokiranih računa građana i pravnih subjekata, otpis zateznih kamata, izbacivanje FINE i javnih bilježnika iz ovršnog procesa i donošenje novog ovršnog zakona, po uzoru na slovenski. U inicijativi ističu da im nije cilj poticati neplaćanje glavnice duga, ali taj dug ne smije vrtoglavo narasti samo zato što ova vlast nije u stanju promijeniti Ovršni zakon, niti je u stanju voditi takvu gospodarsku i poreznu politiku koja vodi stvaranju novih i dobro plaćenih radnih mjesta.

Dosadašnja ovršna praksa poka- zuje dva najveća apsurda na koje do danas nije nitko reagirao. Prvi je u tome, da se nekoga može ovršiti i blokirati za 2- 3 dana od pokretanja postupka, prilikom čaga FINA ne provjerava vjerodostojnost ovršne dokumentacije, niti se ovršenik propisno obavještava o predstojećoj blokadi. Deblokada, nakon plaćanja doga, može potrajati mjesecima, a za nju je vrlo često potrebna sudska odluka.

Drugi apsurd je omjer stvarnoga duga. Zahvaljujući hrvatskim zakonima, tako se može dogoditi da na dug od 100 kuna, ovršenik plati i do 800 kuna troškova, u koje ulaze naknada za odvjetnika, javnog bilježnika i FINU… To je neprihvatljivo!

Dopisi Saboru i premijeru

Inicijativa je do sada uputila nekoliko dopisa saborskim zastupnicima, kojima ih traže da uvrste na dnevni red prijedlog za izmjenu Ovršnog zakona, prema kojemu bi se omogućila – deblokada računa građana i poslovnih subjekata; zabranile deložacije iz jedinog doma do donošenja novog Ovršnog zakona; pronašli modaliteti otpisa duga s ciljem izlaska iz dužničkog ropstva; pronašao plan smanjenja troškova ovršnog postupka i obeštećenja građana, žrtava sadašnjeg Ovršnog zakona.

U pismima premijeru Plenkoviću i Vladi RH, inicijativa ih je informirala o agoniji ovršenika
kao i o brojnim samoubojstvima ovršenih građana, koji nisu mogli otplaćivati svoje dugove. Do danas, ni premijer, ni Vlada, niti nadležan ministar nisu dali ni- kakav odgovor na te dopise i zahtjeve, a izmjene Ovršnog zakona odgođene su za neko neodređeno
vrijeme u budućnosti! Zbog toga će inicijativa, koristeći sva sredstva, pod svaku cijenu pokušati dovesti Ovršni zakon na dnevni red Sabora, a za resornog ministra pravosuđa – Dražena Bošnjakovića – traži smjenu!

Objavio Darko Petričić/7dnevno

Izvor :

7dnevno

Komentari

comments