PROUČILI SMO IZVJEŠĆE Crne prognoze revizora, boje se da Konzum neće opstati

KONZUM, glavna Todorićeva tvornica za proizvodnju gotovine, očito je bila i glavno središte “nepravilnosti” u Agrokoru.

Maloprodajni dio Agrokora koji je bio obuhvaćen revizijom – Konzum i Tisak Grupa – imao je prošle godine ukupni gubitak od 2,2 milijarde kuna. Od tog iznosa, 1,9 milijardi kuna otpada na Hrvatima, zbog nekog razloga, omiljeni trgovački lanac Konzum.

Fantomska ulaganja od dvije milijarde kuna

Revizija je otkrila ogromne “greške” u poslovnim izvješćima Konzuma, a najveći dio tog iznosa odnosi se na pogrešno vrednovanje ulaganja u druge kompanije. Najveći ispravci vrijednosti odnose se na trgovački lanac Idea u Srbiji. Nakon što je Todorić preuzeo Mercator, poslovanje tog trgovačkog lanca prebačeno je na Mercator S bez naknade, ali to očito nije bilo ispravno vrednovano u poslovnim knjigama. Radi se o pogrešci od preko dvije milijarde kuna.

“Društvo je prepravilo računovodstvenu pogrešku priznavanja troška stjecanja iznad razine ugovorene kupoprodajne vrijednosti udjela u društvu IDEA d.o.o. u trenutku stjecanja od društva Agrokor d.d., uvećan za naknadno provedenu dokapitalizaciju u novcu izravno na teret kapitala u visini od 2.069.890 tisuća kuna, a koji su prethodno bili priznati kao dio vrijednosti udjela u društvu IDEA d.o.o. Prethodno priznata ulaganja u visini od 2.069.890 tisuća kuna temeljem raspoložive dokumentacije nisu mogla biti dovedena u svezu s ulaganjem u kapital društva IDEA d.o.o. niti su priznati kao povećanje kapitala u financijskim izvještajima društva IDEA d.o.o. na dan bilance.

Na teret kapitala je priznat i dodatni dio ulaganja koji je formiran kapitalizacijom troškova, koji se temeljem raspoložive dokumentacije nije mogao dovesti u izravnu vezu s ulaganjima u društvo IDEA d.o.o. niti je priznat kao povećanje vrijednosti kapitala društva IDEA d.o.o. do dana bilance. Društvo je prepravilo računovodstvenu pogrešku na teret kapitala na dan 1. siječnja 2015. godine u iznosu od dodatnih 804.062 tisuće kuna”, navode revizori PwC-a.

Za 164 milijuna kuna “obveza” nema dokumentacije

Kakav kaos je vladao u Konzumu pokazuje i to što za čak 164 milijuna kuna obveza koji su prikazani kao operativni trošak uopće ne postoji nikakva dokumentacija.

“Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo je imalo dugovni saldo od 164 milijuna kuna na prijelaznom kontu obračunatih obveza za koje nije imalo odgovarajuću dokumentaciju. Od tih 164 milijuna kuna, 71 milijun kuna je iskazan kao operativni trošak u 2016. godini, a 93 milijuna kuna kao operativni trošak u 2015. godini. Bez odgovarajuće dokumentacije nismo se mogli uvjeriti da li su navedeni troškovi priznati u ispravnom razdoblju, točnom iznosu i na što se uopće odnose”, navodi se u izvješću PwC-a.

Revizor sumnja u nastavak poslovanja Konzuma

Iako je Ante Ramljak, izvanredni povjerenik Agrokora, rekao da Konzum operativno dobro posluje te da dobavljači i radnici nemaju razloga brinuti revizori su, s obzirom na gubitak i činjenicu da kratkoročne obveze premašuju kratkoročnu imovinu, sumnjičavi prema dugoročnom nastavku poslovanja te kompanije.

“Skrećemo pozornost na bilješku 2 u kojoj je opisano da je Društvo tijekom godine koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto gubitak u iznosu od 1.858.845 tisuće kuna, na taj dan kratkoročne obveze Društva su veće od kratkotrajne imovine za 11.400.093 tisuće kuna. Kao što je navedeno u bilješci 2, te okolnosti, uz ostala pitanja navedena u bilješci 44, ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja stvara značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Naše mišljenje nije modificirano u svezi ovog pitanja”, navodi PwC.

Vidi još:  Na tajnom sastanku ljudi iz Ministarstva i DORH-a nagovarali lokalne čelnike da Agrokoru prepuste zemljište

Izvor :

index

Komentari

comments