Todorić je glavninu novca sklonio u Nizozemsku, a glavnina zadužene imovine je u Hrvatskoj!

Todorić je stopostotni vlasnik tvrtke Agrokor projekti d.o.o., a ona je pak u stopostotnom vlasništvu tvrtke Adria Group Holding B.V. – Nizozemska – koja, zamislite, ima udjel u Agrokoru d.d. od 95,52 posto!

Top tema posljednjih dana su Ivica Todorić i Agrokor d.d., točnije u sudskom registru upisano kao Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Poslovanje Agrokora je formirano na način da u funkciji matice okuplja oko sebe druga trgovačka društva kojima matica upravlja, te samostalno nastupa na tržištu s objedinjenom bilancom i računom dobiti i gubitka, odnosno s konsolidiranim financijskim izvješćem. Većinski vlasnik koncerna Agrokor je Adria Group Holding B.V. – Nizozemska, s udjelom od 95,52 posto – stoji u financijskom izvješću za 2015. godinu.

Na takav način svako od trgovačkih društava koja čine koncern posluje samostalno i neovisno o matici, ima obveze i potraživanja, i svako od njih predaje posebno financijska izvješća, dok se novac prelijeva iz trgovačkog društva u društvo, prema potrebi unutar koncerna. Ovakvim načinom poslovanja zapravo se stvorila odlična platforma za prikrivanje traga novca, i za poslovanje koje nije moguće jednostavno kontrolirati, naročito uzevši u obzir da unutar koncerna posluju deseci trgovačkih društava, a svako od njih je vlasnik ili suvlasnik po nekoliko drugih poduzeća. Ali ono što izgleda teško nije i nemoguće, stoga smo za potrebe ovog članka istražili financijsko poslovanje nekoliko trgovačkih društava i došli do zapanjujućih otkrića.

Ni Todorić ni obitelj mu nisu u dugovima

Ivica Todorić nije u problemu, niti je u dugovima. U dugovima nije ni njegova obitelj. Imovina u vlasništvu Ivice Todorića, poznati Kulmerovi dvori na kojima je još 24.04.2014. godine bio upisan teret „Agrokor“ d.d. u iznosu od 100.000.000 eura koji je brisan iz zemljišnih knjiga z.k. ul. 3626 k.o. Šestine dana 29. travnja 2015. godine, neopterećena hipotekama i teretima, prenesena je na Ivicu Todorića, a potom darovnicom na kćer Ivu Balent i sinove Antu i Ivana Todorića.

Članovima Nadzornog odbora, njih petero, među kojima je i Ivica Todorić, tijekom 2015. godine isplaćena je i naknada u iznosu od 10.399.000,00 kn, pa je gospodin Todorić imao i dobar džeparac.

Todorić je i stopostotni vlasnik tvrtke Agrokor projekti d.o.o., a ona je pak u stopostotnom vlasništvu tvrtke Adria Group Holding B.V. – Nizozemska – koja, zamislite, ima udjel u Agrokoru d.d. od 95,52 posto. Dakle, Todorićev novac je u Nizozemskoj.

Iz financijskog izvješća koje je objavljeno na stranici FINE navedeno je da je tvrtka Agrokor projekti d.o.o. osnovana 2011. godine, a osnivač i vlasnik Ivica Todorić u tom je društvu i direktor. Poduzeće u 2014. i u 2015. godini nije imalo zaposlenih.

Temeljni kapital skače s 20.000 na 5.320.000.000 kuna

Društvo je 2014. godine podnijelo izjavu o neaktivnosti. Iz računa dobiti i gubitka tog društva za 2015. godinu vidljivo je da društvo nije imalo prihoda, dok rashodi iznose 22.058 kuna. Tvrtka je imala i drugih rashoda pa je poslovnu godinu 2015. završila s gubitkom. Tvrtka je osnovana sa 20.000 kn temeljnog kapitala, odlukom Skupštine društva (Ivice Todorića) temeljni kapital društva povećan je krajem 2015. godine unosom prava s 20.000 kuna na 5.320.000.000,00 kuna.

Bilanca trgovačkog društva Agrokor projekti d.o.o. ukazuje da to društvo ima nematerijalnu imovinu u iznosu od 9.650.159.640,00 kuna. Nematerijalna imovina u iznosu od 9.500.000.000,00 predstavlja 100% udjel u društvu Adria Group B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, koji udjel je tvrtka Agrokor projekti d.o.o. stekla tijekom 2015. godine.

Od gubitka do dobiti kroz povezana poduzeća, do gotovog novca koji se isplaćuje vlasniku

Odakle društvu Agrokor projekti d.o.o. koje je poslovalo s gubitkom, koje nije imalo zaposlenih, i koje tijekom 2014. godine nije uopće poslovalo, 9,5 milijardi kuna za kupnju udjela u društvu Adria Group B.V. u Nizozemskoj?

Prema Zakonu o trgovačkim društvima dobit koju neko trgovačko društvo postigne tijekom poslovne godine može se isplatiti jedinom članu društva, odnosno pripada vlasniku. Financijskom analizom petnaestak poduzeća koja su vlasnički povezana sa Agrokorom d.d. vidljivo je da je velik broj trgovačkih društava poslovao s enormnim gubicima, npr. A007 d.o.o., Adria Retail d.o.o., Plodovi Podravine d.o.o., Agrofructus d.o.o., Adriatica.net d.o.o. i dr., dok su, druge tvrtke koje imaju vrlo mali broj zaposlenih ili nijednog, i koje nisu imale značajan promet, iskazale dobit u milijunima, a neke i u milijardama. Npr. tvrtka KHA četiri d.o.o, Kor – Broker d.o.o., Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Roto ulaganja d.o.o. i dr.

Na ovaj način je u dijelu tvrtki koje posluju u sklopu koncerna Agrokor prikazan enormni gubitak pa su te tvrtke bile godinama pošteđene i plaćanja poreza, dok se u drugim tvrtkama kumulirala enormno visoka dobit, koja prema Zakonu može biti isplaćena vlasniku.

Odlična metoda za izvlačenje i pranje novca, zar ne?

Todorić nije prvi poduzetnik u Hrvatskoj koji je osmislio ovakav način prelijevanja novca iz društva u društvo, a potom na račune offshore kompanija – Karisma Resorts International S.A. Panama, Adria Group Holding B.V. Nizozemska, ali je Todorić imao veliku podršku u sadašnjem ministru Zdravku Mariću, koji je sve do 2016. godine bio zaposlenik Agrokora.

Zdravko Marić, aktualni ministar financija u Agrokoru d.d. bio je zaposlen na funkciji izvršnog direktora Agrokora za strategiju i tržišta kapitala. Marić je doktorirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upravo na temu „Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na produktivnost hrvatskih poduzeća“, pa su mu izvoz novca u offshore kompanije i njegovo prelijevanje natrag u kompanije u Hrvatskoj očigledno odlično išli. Nesumnjivo je da je upravo Zdravko Marić bio izvršni direktor Agrokora za strategiju i tržište kapitala, i da je bio zaposlenik u periodu kada je novac iz tvrtki koje sačinjavaju Agrokor koncern, „ulaganjem kapitala“, izvučen u kompaniju Adria Group Holding B.V. Nizozemska i to u iznosu od 9.5 milijardi kuna.

Krediti banaka isplaćeni Agrokoru d.d. dospijevaju na naplatu tek za koju godinu

Agrokorov dug sastoji se uglavnom od dvije Senior obveznice i bilateralnih kreditnih aranžmana s bankama i financijskim institucijama. Obveznice dospijevaju 2019. godine u iznosu od 300.000.000 eura, 2020. godine u ukupnom iznosu od 325.000.000 eura, dolarski denominirane obveznice dospijeća 2020. godine u iznosu od 300.000.000 USD, i 1. veljače 2020. godine u iznosu od 150.000.000 eura. Tri terminska kredita od 90 milijuna eura, 60 milijuna eura, te 60 milijuna eura dospijevaju 16. lipnja 2017. godine, 21. lipnja 2017. godine i 21. lipnja 2020. godine. Kredit Sberbanka u iznosu od 600.000.000 eura dospijeva 14. ožujka 2021. godine, dok je kredit HBOR-a u iznosu od 48,3 milijuna eura, koji je isplaćen Ivici Todoriću i njegovim trgovačkim društvima u prosincu 2016. godine, obavijen velom tajne.

Kredit HBOR-a i eventualni otpisi koje priprema Vlada past će na leđa naroda

Upravo ovaj posljednji novac, isplaćen iz novca poreznih obveznika, građana Republike Hrvatske, trebao bi zabrinuti Vladu RH jer će njegova otplata, odnosno otpis, pasti opet na leđa građana, koji su i ovako potpuno praznih džepova, poput svih ostalih kredita koje je HBOR otpisao tijekom predstečajnih nagodbi.

Nejasno je i zašto nad nelikvidnim tvrtkama, koje imaju iskazan gubitak veći od desetak i više milijuna kuna a posluju u okviru Agrokor koncerna, nije proveden predstečajni postupak ili stečaj, osim ako one očigledno ne služe isključivo za pranje i prelijevanje novca s jedne strane, i s druge strane, za poreznu olakšicu koje imaju tvrtke s iskazanim gubicima, jer one nisu dužne plaćati porez sve dok im dobit ne preraste visinu iskazanog duga. Tako Agrokor koncern balansira svojim tvrtkama s jedne strane „šminkajući“ bonitet po potrebi, kako bi lakše dobili kredite s kojima posluju, dok s druge strane velik broj tvrtki posluje sa enormnim gubicima jer je novac preko njih izvučen u porezne oaze.

Dokaz tome je i financijsko izvješće društva Agrokor trgovina d.o.o. koje je za 2015. godinu iskazalo dobit u iznosu od 23.004.501,00 kuna, a koja se raspoređuje na način da se dobit isplati jedinom članu društva, dok istovremeno te tvrtke duguju dobavljačima milijarde kuna.

Saniranje Todorićevih obveza i zabrinutost u cijeloj regiji

Agrokor Grupa sa danom 31.12.2015. godine zapošljava ukupno 55.957 radnika, ali Agrokor Grupu sačinjavaju i društva Ambalažni servis d.o.o. BiH, Ambalažni servis d.o.o. Srbija, Dijamant a.d Srbija, Frikom d.o.o. Srbija, Frikom Beograd d.o.o.e.l. Makedonija, Idea d.o.o. Srbija, INIT d.d. BiH, Jamnica d.o.o. Beograd, Jamnica d.o.o. Slovenija, Kikindski mlin a.d. Srbija, Konzum d.o.o. Sarajevo, Kron d.o.o. Srbija, Nova sloga d.o.o. Srbija, M-profil SPV d.o.o. Srbija, i dr. Prema svemu sudeći, s obzirom da matica Agrokor koncerna ima sjedište u Hrvatskoj, Vlada RH i hrvatski narod bi zakonom koji je u izradi, popularno nazvan Lex Todorić, sanirali probleme Agrokora u čitavoj regiji i otpisom dugovanja na teret domaćih dobavljača i poduzetnika osigurali Todoriću i Agrokoru novu dobit kojom bi opet nesmetano raspolagao kao i novcem koji je spremio na sigurno, u porezne oaze u Nizozemskoj i Panami do kojih uvijek može stići svojim helikopterom ili svojom jahtom.

Vidi još:  I Todorić komentirao svađu Kolinde i Plenkovića, stao u obranu predsjednice

Izvor :

7Dnevno

Komentari

comments