Privatnost

Privatnost

Korištenjem sadržaja ovog bloga korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovog bloga te prihvaća koristiti sadržaj ovog bloga isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Dalicom.eu blog poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz registracije, te ostale podatke o korisniku, dalicom.eu neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Dalicom.eu može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja bloga. Ove podatke blog koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao blog i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Komentiranje

Komentar je na dalicom.eu blogu besplatan. Komentari koje korisnici postavljaju na blog dalicom.eu moraju biti civilizirani i pristojni. Ne dozvoljavaju se uvredljivi ili pogrdni komentari, koji nisu konstruktivni i pristojni ili koji se postavljaju s namjerom izazivanja nevolja. Također se ne dozvoljava postavljanje nezakonitih, klevetničkih, prijetećih, opscenih, diskriminirajućih i seksualno orijentiranih sadržaja.